mindre LOGO glimrande rose 2_2 till mobilwebb-01-01

Management by Passion

Inre driv och passion håller entusiasmens eldar igång. Men det är inte alltid lätt att hålla motivationen på topp och ambitionen vid liv.  Vi verkar ur ett helhetsperspektiv, analyserar, strukturerar och hjälper er att finslipa de möjligheter och konkurrensfördelar som ert företag har. Alltid med kunden och affären i centrum.

Utvecklingskraft och resultatfokus
Har ni tid att ta hand om era möjligheter eller sitter ni fast i den dagliga operativa verksamheten? Har ni nått ert ut-vecklingstak eller finns det mer att göra? Går ni på mag-känsla eller har ni bra rutiner och en arbetsmetodik som leder till bra relationer, lojalitet och lönsamhet? 

Ni har visionerna - Vi hjälper er att nå dem
Att arbeta strategiskt mot mål, med planering, aktiviteter och uppföljning är nyckeln till en framgångsrik utveckling. Vill ni styra upp era rutiner och stärka er position har vi metoder som leder er från ambition till resultat. Ni når inte bara era mål, ni får en nöjdare kund på köpet.
 


Gun-Marie Töyrä som äger och driver Glimrande AB har en lång och välmeriterad erfarenhet av sälj- och marknadsstrategiskt arbete. De många ledande och resultatkrävande roller som hon haft, har gett henne en gedigen kunskap och erfarenhet. Hon har en naturlig känsla för affärs-mannaskap, strukturer, logik och i att skapa resultat. 

Som person är Gun-Marie en engagerad, inspirerande och kreativ strateg. Med stark drivkraft och smittande energi tar hon sig an processer, utvecklingsfrågor och säljledning. Hon gör det på ett sätt som ger resultat samtidigt som det stärker kundrelationer, position och professionalism. 
 

|  Gun-Marie Töyrä  |  070-618 90 12  |  gun-marie@glimrande.com