mindre LOGO glimrande rose 2_2 till mobilwebb-01-01

Lyckas genom att veta vart du är på väg

 Att fastna i brandsläckning och i den dagliga driften är alltför vanligt även om kunder, affärer och ekonomisk utveckling är grunden för ett företags överlevnad. Att göra ett aktivt val där kunden och affären sätts i centrum - det ger resultat på sista raden.

Marknads- och säljkompetens

Kunder, affärer och ekonomisk utveckling är helt avgörande framgångsfaktorer för ett företag. Vi hjälper er att definiera former för och att genomföra rätt säljstödjande aktiviteter.

Ett nära samarbete med utvalda kompetenser inom olika områden gör det möjligt att erbjuda lösningar ur ett helhets-perspektiv till ert företag.
 

Exempel på tjänster:

//  Säljkraft och konkreta säljinsatser
//  Säljledning som ger resultat
//  Strategier och planering
//  Behovsanalys och marknadsanpassning
//  Rådgivning, coachning och utbildning
//  Interimlösningar, sälj- och marknadschef

|  Gun-Marie Töyrä  |  070-618 90 12  |  gun-marie@glimrande.com