mindre LOGO glimrande rose 2_2 till mobilwebb-01-01

Integritet och förtroende

För att kunna leverera största möjliga kundvärde arbetar vi i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Det kräver både integritet och förtroende.  Vi ger gärna exempel påutförda uppdrag och vad de lett till, men vi lämnar inte ut information om de företag vi verkar i. Hör av dig om du vill få  information om något referensexempel så löser vi det på ett sätt där alla blir nöjda. 

|  Gun-Marie Töyrä  |  070-618 90 12  |  gun-marie@glimrande.com