mindre LOGO glimrande rose 2_2 till mobilwebb-01-01

Vill du göra bättre affärer?

I en värld där konkurrensen blir allt tuffare är det viktigare än någonsin att arbeta strategiskt och fokuserat. Ett strukturerat arbetssätt ger en styrning som driver affärer och verksamhet framåt. Det ger kontroll över företagets utveckling och gör det möjligt att sätta in rätt insatser där och då det behövs. Glimrande hjälper er att hitta er process, er puls och ert sätt att arbeta med tydlighet som strategi.

KUNNANDE

Kunskap ger trygghet. Med gedigen erfarenhet och äkta engagemang skapar vi värden i ert företag. I nära samarbete med er hittar vi rätt struktur för era rutiner och ert kundarbete. Det ger er en bra koll på viktiga intäktsdrivande delar i er verksamhet.   

PASSION

Driv och ambition ger resultat. Tydligt syfte, välformulerade mål och ett värdebaserat arbetssätt är ett bra av-stamp mot utveckling och tillväxt. Passionen är att utveckla verksamheter på ett värdeskapande, långsiktigt och hållbart sätt.

RESULTAT

Det är resultatet som räknas. Tydliga strategier, genomtänkta arbetsformer och bra rutiner leder till resultat. Insatser som utgår från ett tydligt kundfokus genererar fler affärer, ger bättre lönsamhet och stärker er position och ert varumärke.

Kontakta gärna Glimrande för mer information.

GUN-MARIE TÖYRÄ
070-618 90 12  
|  gun-marie@glimrande.com